089 852 9656

Общи условия

Общи условия:

Болни деца не се допускат, освен с изричното съгласие на родителите на рожденика. Деца, които буйстват, бият се или трошат игрите и съоръженията в клуба, след едно предупреждение се отстраняват от празника. За начало на празника се приема заявения във формуляра час. Доставките на торта и тн. се правят в последния час преди началото на тържеството, освен ако не е договорено друго. Ако преди тържеството има повредена или неработеща игра, това не променя общите условия за ползване на клуба. Заплащането на наема и кетъринга стават в края на тържеството. При подаване на заявката се оставя аванс в размер на 20 лева, който се приспада от общата дължима сума. При отказ за ползване на клуба тази сума не се връща.